(Summary of Succession LAW)  Incamake y’itegeko rigenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe. Impano n’izungura ,imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe.