(Pre-Trial Rights)  Uburenganzira bw’ibanze bw’uregwa mu gihe cy’ipepereza , mu gihe cy’iburanishwa na nyuma y’iburanishwa ry’urubanza rw’inshinjabyaha , Uburenganzira w’ukekwaho icyaha mu gihe cy’ifatwa n’ifungurwa rikozwe n’ubugenzacyaha.